21 CM FRIK KIPPAH PLAIN BLACK .

UK11072

21 Cm Frik Kippah Plain Black .
שש2 ## כיפה "פריק" שחור שחור 21 ס"מ
Minimum order quantity is: 6
Related Judaica