Blue Jerusalem Bucharian Kippah

88327

Blue Jerusalem Bucharian Kippah

Collections:

Tags: Kippahs & Accessories