Byzantine Gothic Mezuzah Case

10417

Byzantine Gothic Mezuzah Case

Collections:

Tags: Mezuzah Cases