C 20 Cm White Satin Kippah

UK18564

C 20 CM WHITE SATIN KIPPAH
כיפה סטן לבן 20 ס"מ ללא בטנה
Minimum order quantity is: 20
Related Judaica