C Dmc Kippah 12 Cm Plain Black

UK19644

C DMC KIPPAH 12 CM PLAIN BLACK
עג"מ כיפה ד.מ.צ. 12 ס"מ שחור שחור
Minimum order quantity is: 6
Related Judaica