Frik Kippah 21 Cm- Plain Gray

UK19214

Frik Kippah 21 Cm- Plain Gray
## כיפה "פריק" 21 ס"מ אפור חלק
Minimum order quantity is: 6
Related Judaica