Kitchen Set Passover Matza Design

Kitchen-Set

Amazing Full Kitchen Set includes
  • Apron, < li>
  • Oven Mitts, < li>
  • Towel , < li>
  • Matza Pot Holder, < li>
  • Matza Basket Tray, < li>
  • Matza Ball Timer. < li>
  • Matza Dipping Bowl< li>
  • Related Judaica