KNITTED KIPPAH 17 CM - PLAIN WHITE

UK18509

Knitted Kippah 17 Cm - Plain White
## שש2 כיפה סרוגה 17 ס"מ לבן חלק
Minimum order quantity is: 6
Related Judaica