Pomegranates on White Tallit & Tefillin Bags

15588

Pomegranates on White Tallit & Tefillin Bags
Related Judaica