Shivat Haminim Ceramic Handle Challah Knife

AJCK-1993

Shivat Haminim Ceramic Handle Challah Knife © 1998
Related Judaica