Chanukkiah Horseshow Nickle & Hammered

K9504

36 items left

Chanukkiah Horseshow Nickle & Hammered Item No.9504
Aluminum

05 x 19 Cm.
Chanukah Menorahs
Related Judaica