Chanukkiah Jerusalem Stone Anodize

K9585

70 items left

Chanukkiah Jerusalem Stone Anodize Item No.9585
Aluminum

21 x 13 Cm.
Chanukah Menorahs
Related Judaica