Chanukkiah Jerusalem Stone Anodize

Chanukkiah Jerusalem Stone Anodize

$129.00 $40.85 SAVE $88.15
Add to Wishlist
Description
Chanukkiah Jerusalem Stone Anodize Item No.9585
Aluminum

21 x 13 Cm.
Chanukah Menorahs