Chanukkiah Jerusalem Stone Anodize

K9582

88 items left

Chanukkiah Jerusalem Stone Anodize Item No.9582
Aluminum

21 x 13 Cm.
Chanukah Menorahs
Related Judaica