Hard Cover Es Rotzoin - Birchat Hamazon al hamichya and sheva brochos are in Ashkenaz & Edot Hamizrach White 6.34x5.34" Huminer

Hard Cover Es Rotzoin - Birchat Hamazon al hamichya and sheva brochos are in Ashkenaz & Edot Hamizrach White 6.34x5.34"

$23.75 $18.95 SAVE $4.80
Add to Wishlist
Description

Hard Cover Es Rotzoin - Birchat Hamazon al hamichya and sheva brochos are in Ashkenaz & Edot Hamizrach White 6.34x5.34"


תפילות ובקשות לכל עת, מסודר כאלפון ע"פ קטגוריות של:
תפילות להצלחה, תפילות לפרנסה, תפילות לישועה, תפילות לנשיאת חן, ברכת המזון


מכיל בתוכו: תפילת השל"ה, תפילת חנה, אגרת הרמב"ן, תפילת אבות על בנים, תפילת בנים על אבות, תפילה על אמונה וביטחון, תפילה להצלחת הבנים, פרשת המן, תפילות לפרנסה, תפילה לישועה, בקשה לכל עת, תפילת אשה על בעלה, הפרשת חלה, לחש לעין הרע, סגולה למציאת אבידה, תפילה להפקד בבנים, תפילות לאשה מעוברת, תפילה לברית מילה, פרקי שירה, עלינו לשבח, סגולה לנשיאת חן, תפילות לזיווג, סדר ברכת המזון ומעין שלש משולב. תפילת הדרך


Hard Cover Es Rotzoin - Birchat Hamazon al hamichya and sheva brochos are in Ashkenaz & Edot Hamizrach White 6.34x5.34"